Meregrupp toetab merega seotud kaitse-, pääste- ja abitöödel.

Meregrupp on registreeritud PPAs kui tuukritööde võimekusega ühing.

– esemete, objektide ja isikute veealune otsimine

– ujuvvahendite ja veerajatiste veealune vaatlus-mõõdistamine

– veealune puhastus-, lõike-ja puurimistööd

Meregrupp kuulub Merekaitseliitu.