Fotol: seersant Daniel Smith (USMC) juhendamas taktikalise otsustamise mängu

Lola ja Lohe otsustusmängude formaat on mugandatud TOM, taktikalised otsustusmängud suunatud tsiviilsääris juhtuvate olukordade lahendamiseks. Mängijatelt eeldatakse julget tegutsemist ja meeskonnatöö juhtimist. Mängijal tuleb kaasata ümbritsevaid inimesi.

Taktikalised otsustusmängud on nii militaar- kui tsiviilvaldkonnas kasutatav otsustamise õpetamise metoodika, mille algupära on Tactical Decision Games, mida kasutatakse erinevates NATO riikides nii militaar, aga ka teistes kiiret otsustamist nõudvates valdkondades (politsei, pääste, kriisireguleerimine).

Mängu käigus antakse osalejatele piiratud aja jooksul lahendamiseks erinevad taktikalised olukorrad ning hiljem kantakse ette ja analüüsitakse üksteise lahenduskäike. TOM-d on progresseeruvad, mis tähendab, et iga olukord areneb edasi 3-4 alamstsenaariumiks. Kursusel läbimängitud stsenaariumid olid valmistatud ette TOM-de koostamise väljaõppe saanud reservohvitseride poolt ja sisaldasid elemente nii (kiir)kaitse, rünnaku, viivituse aga ka CIMIC temaatikast. Osalejad jaotatakse gruppidesse, et saaks personaalsemalt harjutada läbi kõik stsenaariumid. Õppemeetod annab võimaluse harjutada läbi palju erinevaid olukordi klassiruumis, mida maastikul teha ei jõuaks. Ajapiirangute kasutamine treenib õppureid langetama otsuseid kiirelt. Samuti aitab see arendada läbi erinevate arvamuste kuulmist ning läbiarutamist ka õppurite taktikalist loovust.

Paremast servast leiab mõned Lola ja Lohe otsustusmängude näidised mida on võimalik omas tempost lahendada. Kindlasti tutvu kõigepealt MÄNGUREEGLITEGA

Meregruppp korraldab otsustusmänge kontaktüritusena noortele ja täiskasvanutele; koolidele ja ettevõtetele. Üks lahenduskontakt kestab 2h ja selle jooksul mängitakse läbi 2 mängu.Korraga saab osaleda kuni 8 inimest.

Soovi korral oma asutusse Meregruppi sarnanast mängu läbi viima kutsuda saab kirjutades: post☉meregrupp.ee