VABASUKELDUMINE

Vabasukeldumine (tuntud ka kui freediving ingl.k) kätkeb endas erinevaid distsipliine, kuid põhiolemuselt seisneb see sukeldumises hinge pikalt kinni hoides.

Juhindume vabasukeldumisorganisatsioonide AIDA ja Molchanovs teooriatest. Maailma juhtivate vabasukeldujate õpetusel oleme väljatöötanud oma treeningprogrammi.

Meregrupp organiseerib Eestis treeningpäevi vabas vees aastaringselt. Tihti osaleme valdkonna süvaõpetel piiri taga.

Keskendumist ja enesekontrolli aitab saavutada tähelepanu dekontsentratsiooni metoodika.

Grupiga liitumiseks (või lisainfo saamiseks) võtta ühendust meregrupp☉gmail.com

Väljaõpet koordineerib EOK allveespordi treenerikutsega ja sertifitseeritud AIDA4 Master-Freediver Eestis.

Millistele sügavustele ja kui kauaks lapsi vee alla lubada (treenida)?

AIDA soovituslikud max apnea sooritused alla 16aastastele.

Sügavus (m):
6-8a, vanus/4
8-10a, vanus/2
10-14a, vanus/2+2
14-16a, vanus

Aeg:
8-10a, 30″
11-13a, 1′
14-15a, 2′

Distants:
8-10a, 20m
11-13a, 30m
14-15a, 40m

Vastavalt spordiseadusele peab treeneril olema treenerikutse.

Eestis on õigus treeneritele kutse andmiseks Eesti Olümpiakomiteel, igapäevaselt tegeleb treenerikutse, treenerite koolituse jms küsimustega EOK sihtasutus: Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise. 

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Sealjuures on oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.